دفاتر پیشخوانی که مایل به همکاری با پروژه هستند می توانند با کلیک بر روی ثبت نام  مشخصات خود را درج نمایند

برای مشاهده آدرس دفاتر پیشخوان استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن

برای ثبت درخواست ،ابتدا بایستی به دقت از متقاضی در خصوص نوع درخواست ایشان سوال شود

سپس با کلیک روی این راهنما وارد صفحه ای می شوید که باید نوع مجوز و دستگاه صدور مجوز را انتخاب کنید

در مواردی که به هردلیلی برای یک عرصه بیش از یک کد یکتا گرفته شده باشد و آن ملک به صورت آپارتمانی نباشد باید کد یکتاهایی که  اشتباها به آن عرصه متصل شده،  انتزاع(جدا) شود.اما باید قبل از ارسال درخواست انتزاع،  این نکته بررسی شود که برای کد یکتاهای مذکور در دستگاههای ذی صلاح (شهرداری/دهیاری/ادارات) مجوزی صادر و یا در حال صدور نباشد. پس از اطمینان از این مورد فرم درخواست انتزاع عرصه را از طریق همین لینک برای دفتر مدیریت پروژه استانی ارسال نمایند تا بر اساس آن اقدامات لازم صورت گیرد.

متن

با توجه به وسعت و پراکندگی استان،ادارات کل  استان به دو  قسمت شمال و جنوب تقسیم  شده اند البته تمام ادارات کل مشمول این قضیه نیستند بعضی از ادارات کل شامل کل استان هستند و تقسیم شمال و جنوب ندارند 

در این قسمت برای تشخیص  زیر مجوعه هر اداره کل در شمال و جنوب استان نقشه و توضیحاتی ارائه شده است

از چندین سال قبل که پروژه شروع شد به تدریج ادارات مختلفی به جمع بهره بردارن سامانه اضافه شدند و هنوز اداراتی هم هستند که بایستی از این سامانه استفاده کنند

در اینجا برای اطلاع کاربران عزیز لیست اداراتی که تا الان با سامانه کار میکنند  آمده است

متن

متن

سئوالات متداول

اطلاع رسانی

متن