کاربر عزیز به آلفا سیماک خوش آمدید

در صورتیکه کاربر یکی از گروه های ذیل هستید

 دفاتر پیشخوان 

 نقشه بردار 

مهندسین ناظر ساختمان 

ادارات صدور مجوز های سرمایه گذاری

ادارات پاسخ دهنده استعلام

شهرداری ها

دهیاری ها

بخشداری ها

دفاتر فنی و مهندسی

دفاتر اسناد رسمی

 منتظر بمانید که شما را به صفحه مربوط به خودتان متصل کنند