دفاتر پیشخوانی که مایل به همکاری با پروژه هستند می توانند با کلیک بر روی ثبت نام  مشخصات خود را درج نمایند

برای مشاهده آدرس دفاتر نقشه برداری استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن

برای ثبت درخواست متقاضیان ابتدا بایستی به دقت از متقاضی در خصوص نوع درخواست ایشان سوال شود

سپس با کلیک روی این راهنما وارد صفحه ای می شوید که باید نوع مجوز و دستگاه صدور مجوز را انتخاب کنید

متن

لیست مراجع صدور مجوز به وسعت و پراکندگی استان،ادارات کل جنوب استان راه اندازی شده اند که تعدادی از شهرستان ها بعضی از ادارات آنها از طریق ادارات کل جنوب استان مدیریت می شوند 

در این قسمت برای تشخیص  زیر مجوعه هر اداره کل در شمال و جنوب استان نقشه و توضیحاتی ارائه شده است

از چندین سال قبل که پروژه شروع شد به تدریج ادارات مختلفی به جمع بهره بردارن سامانه اضافه شدند و هنوز اداراتی هم هستند که بایستی از این سامانه استفاده کنند

در اینجا برای اطلاع کاربران عزیز لیست اداراتی که تا الان با سامانه کار میکنند  آمده است

متن

متن

سئوالات متداول

اطلاع رسانی