قابل توجه بازدید کنندگان عزیز

این سایت برای پشتیبانی و اطلاع رسانی به کاربران سامانه پنجره واحد مجوزهای استان راه اندازی شده است

کاربران عزیز می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کنند 

هر گروه کاربری صفحه ای مخصوص خود دارد که تمام اطلاعات مورد نیازش در آن موجود  است و با ورود به سایت از طریق حساب کاربری به صفحه مورد نظر دسترسی پیدا می کند

متن

با توجه به وسعت و پراکندگی استان،ادارات کل جنوب استان راه اندازی شده اند که تعدادی از شهرستان ها بعضی از ادارات آنها از طریق ادارات کل جنوب استان مدیریت می شوند 

در این قسمت برای تشخیص  زیر مجوعه هر اداره کل در شمال و جنوب استان نقشه و توضیحاتی ارائه شده است

متن

از چندین سال قبل که پروژه شروع شد به تدریج ادارات مختلفی به جمع بهره بردارن سامانه اضافه شدند و هنوز اداراتی هم هستند که بایستی از این سامانه استفاده کنند

در اینجا برای اطلاع کاربران عزیز لیست اداراتی که تا الان با سامانه کار میکنند  آمده است

متن

برای مشاهده آدرس دفاتر پیشخوان استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده آدرس دفاتر نقشه برداری استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن

برای مشاهده آدرس دفاتر نظام مهندسی کشاورزی استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن